Lai spētu dalīties, ir pašiem jāuzpildās!

Katram ir savi paņēmieni, kā rast dzīvesprieku un enerģiju, lai vairotu smaidus, gaismu un prieku cilvēkos. Lūk, neliels ieskats mūsu ģimenes receptē:)

Mīlam latviešu tautas deju

Reizēm rāpojam kalnos


Stipro skrējiens - 2015


Izkāpjam no komforta zonas - Santiago ceļš - 2014